categories
Estas informado de las proximas novedades

Nuevos productos

Nuevos productos
Todos los productos nuevos
Instant i memòria

Instant i memòria

L’exposició s’ha organitzat en col·laboració amb el fotògraf i s’estructura en tres àmbits que recullen diferents mirades i complementàries a l’espai de Son Boter. Les fotografies en blanc i negre de la primera part de l’exposició capten un instant suspès, just abans del naixement de l’obra: jocs de llum, ombres, objectes, grafits i fragments de Son Boter.

La tensió del moment previ a la creació es recrea en l’observació i l’acció del fotògraf mateix i en la seva intenció d’intentar captar-la. Ara és ell qui, com Miró abans, s’amara de l’espai i es deixa endur per la seva vibració i la càrrega del passat, del qual Miró forma part. Cap dels dos sap on el durà l’obra ni com acabarà. “Em deix dur per aquesta energia, pel que veig, el que sent i el que l’espai em demana”. Les traces, les marques i les restes que queden al final del procés creatiu és el que recull la segona part de l’exposició, amb les fotografies magnificades de les taques de pintura damunt el paviment. Un exercici d’observació que va més enllà de la representació i dona pas a la interpretació; les empremtes que Miró ha deixat a l’edifici no són només taques de pintura, sinó evidències que permeten reconstruir la seva memòria, les energies, els moviments i el temps de l’artista. “Un moment de reflexió enfront de l’obra, deixant degotar el pinzell, pensant com continuar.”

Fuentes: https://miromallorca.com/reobertura-de-lespai-estrella-inauguracio-

de-les-exposicions-el-miro-de-son-boter-i-rif-spahni-instant-i-memoria-14-10-__-19-h/

Fuentes imágenes: https://ib3.org/80-obres-que-miro-va-crear-a-son-boter-a-exposicio-

amb-la-reobertura-de-lespai-estrella

https://miromallorca.com/reobertura-de-lespai-estrella-inauguracio-de-les-

exposicions-el-miro-de-son-boter-i-rif-spahni-instant-i-memoria-14-10-__-19-h/